למדו אודות זן

F*—אימות פורמלי

כל פלטפורמות החוזים החכמים מתמודדות עם שתי בעיות: הרצה נכונה של תוכנות ותצרוכת משאבים. בעיות אלו הן קשות במיוחד כאשר מדובר בפלטפורמה מבוזרת.

זן משתמשת משתמשת בF* כנקודת המוצא לכתיבת חוזים חכמים. F*, אשר פותחה על ידי Microsoft Researhc, הינה שפת תיכנות פונקציונלית שמיודעת לצרכי אימות פורמאלי. בזן אנו עושים שימוש ביכולות ההוכחה החזקות של F*, גם על מנת לייצר הוכחות לגבי תקינות החוזים וגם להוכיח שחוזים מסתיימים לרוץ בזמן קצוב. הוכחת תקינות, מאפשר לכל אחד לייצר חוזה חדש ולממש כל סוג של נכס, לדוגמא - אופציה, וכל משתמש או חוזה יכולים להבחין בחוזה הזה ולהשתמש בו בבטחון מלא שהוא יבצע את מה שהוא טוען.

הוכחת תצרוכת משאבי הרצת חוזים

הוכחת גבולות תצורכת משאבי הרצה של חוזה, מאפשר לכורים לקבל תשלום עבור כל עסקה שקשורה להרצת חוזה מבלי להסתכן בהתקפות DOS. בנוסף לכך גבולות תצורכת משאבי הרצה מוכחות מאפשר שיפור ביצועים משמעותי: ניתן לקמפל חוזים ל NET. Bytecode מה שגורם להרצה של חוזים אלה הרבה יותר מהירה מהרצה של תוכנות שנכתבות בשפות scripting.

תוצר העסקה והשתנות

ברמה הבסיסית, זן פועלת באופן דומה לביטקוין, עם עסקאות לפתיחת מטבעות ולנעול אותם שוב לתפוקות חדשות. פרדיגמה זו, הנקראת לעתים קרובות "פרדיגמת העסקה שלא נוצלה" או "UTXO", פירושה שלכל עסקה, כולל עסקה שנוצרה בחוזה, יש השפעה ברורה על הקונצנזוס ברשת, עוד לפני ביצוע חוזה או אימות חתימות העסקה. חוזי זן אינם ניתנים לשינוי: ברגע שהם נוצרים, הם לעולם אינם משתנים באופן פנימי. חוזים שצריכים לאחסן נתונים עושים זאת על פלטי העסקה.

הגדרות של חוזה פעיל ועסקאות Offchain

חוזי זן משולמים כדי להישאר פעילים עבור זמן מוגדר: לאחר שנגמר התשלום, הם הופכים ללא פעילים, ולא שמים עוד נטל על הכורים או הצמתים. כאשר מתחדש, החוזים מופיעים עם הקוד המקורי המדויק שלהם, כאילו הם מעולם לא הופסקו. זה מאפשר למשתמשים לסחור נכסים שהונפקו בחוזה ללא שימוש בחוזים עצמם, הפעלת החוזים נעשת רק להסדר הסופי.

The combination of the UTXO paradigm and the active contract set also allows for payment channels secured by a smart contract. Users can rapidly trade off-chain, swapping signed transactions which are only put onto the Zen network itself in the case of dispute, or to close a channel. Even very complex contracts can be held in reserve, never activated or paid for unless a dispute arises.

ספקי מידע ותזרימי מידע חיצוניים

שילוב של מידע שמגיע מחוץ לרשת של זן וביטקוין מאפשר לאנשים לבצע עסקאות בנוגע לאירועים ונכסים מהעולם הרגיל. ספקי מידע בזן הם יעילים ומתוגמלים היטב עבור שירות אספקת המידע לרשת. ספק מידע יכול להתחייב לכמות גדולה של מידע בעזרת הפיכת המידע לMerkle Tree ואז לקבל תשלום עבור יחידה בודדת של מידע, שמגיעה יחד עם הוכחה שזהו אכן מידע המקורי שאליו התחייב הנביא.

קונסנזוס משולב ומיזוג עם ביטקוין

בזן, כורים מאבטחים את שרשרת הבלוקים של זן, אבל הם גם נדרשים לנטר ולאמת את שרשרת הבלוקצים של ביטקוין. כל בלוק בזן עשוי להתייחס לכמה Bitcoin Block Headers, ובכך מתחייב לקונסנזוס של ביטקוין.

דבר זה מגדיל את כמות הצמתים של ביטקוין, ובנוסף יוצר תאימות בין זן לביטקוין. כל פעולה שנעשית ברשת של ביטקוין יכולה להשפיע על הרשת של זן.

חוזים חכמים בזן יכולים להאזין לכתובות של ארנקי ביטקוין ובך לייצר נכסים חדשים ברשת הזן כתגובה לפעולות שנעשו בכתובות הנ"ל. דבר זה מאפשר למחזיקי ביטקוין לקחת פוזיציות ברשת של זן, להיכנס לחוזים ולעשות עסקאות בלי לעזוב את הרשת של ביטקוין. חוזה בזן שמחזיק בטחונות יכול לאכוף שהתשלומים יעשו בביטקוין, אחרת ישוחררו הביטחונות.

ביט-זן

ביט-זן, זה נכס בדרגה ראשונה ברשת של זן שצמוד למכיר הביטקוין ומגובים בביטחונות. חוזים לייצור ביט-זן מסוגלים להוכיח כמות ביטחונות בחוזה, לבדוק את כמות הבטקוין בכתובות התאומות ברשת הביטקוין ובכך לחשב את רמת הסיכון של שימוש בנכסים הנ"ל.