Meer informatie over Zen

F*—Formal Verification

Alle platformen die gebruik maken van smart-contracts hebben last van twee problemen: correcte uitvoering en het verbruik. Deze problemen zijn lastig op te lossen in een gedecentraliseerd systeem.

Zen neemt F* als uitgangspunt voor het ontwikkelen van smart-contracts. F* is ontwikkeld door het Microsoft Research team en is vooral gericht op het gebied van verificatie. Zen gebruikt deze techniek om de contracten in een beperkte tijd, veilig uit te voeren. Iedereen kan zo vrij eenvoudig een eigen contract opzetten die een zekere waarde vertegenwoordigd. Vervolgens kan elke gebruiker dit nieuwe contract detecteren en betrouwen om deze te minen.

Bounded Computation

De miners hebben de mogelijkheid om transacties te veranderen of accepteren welke gebruik maakt van een smart-contract. Dit doen zij zonder het risico van denial-of-service attacks. Deze 'proven resource' maakt erg belangrijke optimalisatie mogelijk. Zo kan de .NET bytecode gecompileerd worden op het moment dat de smart-contracts gemaakt worden.

UTXOs en immutability

In essentie werkt Zen en Bitcoin hetzelfde, in feite transacties die bepaalde munten vrijgeeft voor het winnen van een block. Deze analogie, ook wel de "unspent transaction output" of "UTXO" betekent dat elke transactie tot een overeenkomst zal komen voordat deze niet meer geldig is. Zen contracten zijn onveranderlijk, dat wil zeggen. Als ze eenmaal gemaakt zijn, ze niet meer kunnen veranderen. Contracten die bepaalde data opslaan doen dit middels de transactie outputs.

Actieve contracten & Offchain transacties

Zen contracten worden in eerst instantie betaald voor een bepaalde tijdsduur. Als deze tijdsduur verstreken is worden ze inactief en zijn niet langer meer onderdeel van de miners of nodes. Als ze weer geactiveerd worden verschijnen ze weer net zoals normale contracten, alsof ze nooit zijn weg geweest. Dit biedt de mogelijk voor gebruikers om de contracten zelf te gebruiken en alleen af te handelen als ze volledig voltooid zijn.

De combinatie van het UTXO principe maakt smart-contract sets mogelijk welke ook zorgt voor een beveiligd betaalmiddel. Zeer complexe smart-contracts kunnen worden tegengehouden als deze niet meer actief zijn of bijvoorbeeld als er een probleem ontstaat.

Oracles en externe data

Data die afkomstig is van buiten de Zen of Bitcoin blockchain maken afspraken mogelijk over gebeurtenissen in de echte wereld. Zen oracles zijn uiterst efficient en worden goed beloond. De oracles gebruiken een 'merkle-tree' commitment infrastructuur voor het beheer van grote hoeveelheid data. Vervolgens kunnen je elk sub-deeltje verkopen met een eigen transactie voor ieder deel.

Consensus & Bitcoin integratie

Zen miners participeren op de Zen blockchain maar zijn ook nodig voor het monitoren en valideren van de Bitcoin blockchain. Elk block in het Zen Protocol kan gelinkt worden naar verschillende bitcoin-headers en hiermee binden aan de Bitcoin-consensus.

Dit heeft niet alleen invloed op het aantal van Bitcoin nodes, het zorgt er ook voor dat Zen ook een met de Bitcoin. elke actie op Bitcoin kan van invloed zijn op het Zen Protocol.

De smart-contracts van Zen monitoren Bitcoin adressen en vergeven de assets vervolgens evenredig. Dit betekent dat Bitcoin gebruikers een positie in Zen kunnen nemen, contracten afsluiten en veilige deles maken. Dit allemaal zonder de Bitcoin chain te verlaten. Een Zen contract dwingt op die manier de een betaling af uit het Bitcoin netwerk.

Bitzen

Bitcoin credits via het Zen Protocol, beveiligd door speciale eigenschappen die een zekere een waarde representeren. De smart-contracts begrijpen deze waarde, maar op de aanwezigheid van daadwerkelijke Bitcoins in het netwerk. Je krijgt zelf de mogelijkheid om verschillende tokens te accepteren en prijzen te maken met betrekking tot het risico van de transactie.